Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Hírek és információk - Keresés
Típus
Időszak

Hírek és információk - Lista
Találatok száma: 5
2018.01.15 Közszolgálati továbbképzés
TÁJÉKOZTATÁS: a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 378/2014. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében még 2015-ben megváltoztak a közszolgálati tisztviselők által igénybe vehető továbbképzések típusai. A jogszabályváltozás nem teszi lehetővé a felnőttképzési intézmények számára az új programok akkreditációját.

2018.01.15 Gyakori kérdések - mérlegképes könyvelők
Gyakran felmerülő kérdések és válaszok a könyvviteli szolgáltatást végzők részére (file alatt).
Fájlok

2018.01.15 Kreditpont-gyűjtés regisztrált mérlegképes könyvelők részére
NGM közvetlen elérése (telefon, e-mail is):
http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/nyilvantartas
(regisztrált mérlegképes könyvelők nyilvántartása, továbbképzése, regisztrálása és további végzettséghez kapcsolódó kérdések esetén)


A könyvelői kreditpontokkal kapcsolatos főbb tudnivalók

Összesen 16 kreditpontot kell kötelezően évente megszerezniük a vállalkozási; államháztartási; pénzintézeti; az egyéb szervezeti/nonprofit valamint az IFRS szakterületen szerzett szakképesítéssel rendelkező, regisztrált mérlegképes könyvelőknek.

KREDITPONT-GYŰJTÉS – FONTOS INFORMÁCIÓK és TEENDŐK A REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE ESETÉN
A Nemzetgazdasági Minisztérium értesítése alapján ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a regisztrált mérlegképes könyvelőknek a 2017. évi továbbképzési kötelezettségüket (16 kreditpont teljesítését) 2017. január 1 – 2017. december 31. között kellett teljesíteniük.
A hiányzó kreditpontok pótlására nincsen lehetőség! Aki nem teljesítette a 16 kreditpont összegyűjtését 2017. december 31-ig, annak engedélyét a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (6) a) pontja alapján vissza kell vonni és a nyilvántartásból egyidejűleg törölni kell.
A törlést követően az kérheti az ismételt nyilvántartásba vételét, aki megfelel a Szt. 151. § (5) b) pontjában foglaltaknak.
A kérelmezőnek – többek között – igazolnia kell, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelemben megjelölt szakterületre előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette. Ilyen esetben nem pótlásról beszélünk, hanem a törlést követő ismételt nyilvántartásba vételi kérelemhez szükséges feltételek teljesítéséről.

KREDITPONT-GYŰJTÉSI LEHETŐSÉG 2018

2018-ban Budapesten és megyeszékhelyeken szervezünk kreditpontos továbbképzéseket, szakmai konferenciákat, megkönnyítve ezzel a kreditpontokpontok személyes részvétellel történő megszerzését.
További részletek, szakirányú végzettséghez kapcsolódó rendezvények és jelentkezési lehetőség weboldalunk (www.menedzserpraxis.hu) Konferenciák és Képzések menüpontja alatt érhetők el.

Amennyiben egy mérlegképes könyvelő valamely speciális – vállalkozási vagy államháztartási végzettségen túl - pénzintézeti; egyéb szervezeti (nonprofit), vagy IFRS szakterületen is rendelkezik szakirányú végzettséggel, továbbra is összegyűjtheti a szükséges 4 kreditpontot Képzési Portálunk (www.szakkepzeseink.hu) Kreditpontos Rendezvények Archívumában lévő továbbképzési anyagok megtekintésével.

Továbbá kreditpontot érhetnek a Könyvelői Klub konzultatív előadásai is, így érdemes olyan csomagajánlatot választani, amely tartalmazza a Könyvelői Klub tagságot. Folyamatosan megújuló és bővülő lehetőségekkel várjuk az érdeklődőket.

Kreditpontos Rendezvények Archívuma (www.szakkepzeseink.hu)
Adott szakmai képzések, rendezvények megtekinthetők Képzési Portálunk (www.szakkepzeseink.hu) Kreditpontos Rendezvények Archívumából is 2018. december 31-éig bezárólag.
Archívumunk anyagait folyamatosan bővítjük, így a
- vállalkozási
- államháztartási szakirányú végzettség mellett
- az egyéb szervezeti/nonprofit,
- pénzügyi/pénzintézeti,
- valamint az IFRS végzettséggel
rendelkező mérlegképes könyvelők is kényelmesen, akár otthoni környezetben is összegyűjthetik pontjaikat.

Kreditpont-gyűjtési lehetőségek szakkiadványok révén
Nyomtatott szakkiadványok (kapcsos könyvek vagy szakmai folyóiratok) előfizetésének megvásárlásával személyenként további, legfeljebb 2 kreditpont szerezhető évente, amely a 8 nem számviteli részbe számolható bele.
A kiadványok kreditpont értékét minősítést követően a Nemzetgazdasági Minisztérium határozza meg, majd folyamatosan közzéteszi.
Amennyiben egy cégnél vagy könyvelőirodánál többen szeretnének kreditpontot szerezni egy kiadvány megvásárlásával, a minősítés során megállapított pontokat előfizetésenként legfeljebb 3 fő részére lehet elszámolni.

A jóváírás igénylését Önnek, mint regisztrált mérlegképes könyvelőnek kell benyújtania, a Minisztérium honlapján, a kért adatok és dokumentumok beadásával ITT:
https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kiadvanyok-regisztracioja

Kreditpontok gyűjtése online kiadványok (online tudástár) alapján
Online kiadványaink után is tudunk kreditpontokat biztosítani, amelyekkel szintén bővítheti pontjai számát. A tudástár különlegessége, hogy az online forma segítségével könnyen eléri a szakmai segédleteket, a dokumentumokat, a hatályos jogszabályok szövegét, valamint a témához kapcsolódó esettanulmányokat, példákat, és előadásaink videó anyagait is.
Az elektronikus (online) kiadványok előfizetésének megvásárlásával szintén személyenként további, legfeljebb 2 kreditpont szerezhető évente.
Amennyiben egy adott cégnél vagy könyvelőirodánál többen szeretnének kreditpontot szerezni egy kiadvány megvásárlásával, a minősítés során megállapított pontokat a szakkiadványoknál jelzett módon tudják igényelni.

Kreditpontokhoz kapcsolódó minősítési eljárás
Az előadások, klubesemények, szakmai konferenciák és kiadványok, valamint Képzési Portálunk Kreditpontos Archívumában lévő képzési anyagok minősítését folyamatosan ellenőrzik a nemzetgazdasági tárca munkatársai. A minősítésekről minden esetben honlapunkon és/vagy ügyfélszolgálatunk és oktatási részlegünk munkatársaitól is tájékozódhat.

Kreditfigyelő rendszerünk segítségével pedig azt is nyomon követheti, adott évben hány kreditpontot kell még összegyűjtenie (a rendszerben rögzített adatok a nyilvántartásban nyújtanak segítséget, de nem azonosak a hatósági nyilvántartással).

Elérhetőségek:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Hétköznaponként 8-10 óra között a 06-1/795-6753 telefonszámon.

Egyéb időpontokban írásban, a szakkepzes@ngm.gov.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

2017.01.05 Kreditpont-gyűjtés könyvvizsgálók részére
A kreditrendszer meghatározása - Tájékoztató a kötelező szakmai továbbképzésről

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak kötelességük évente szakmai továbbképzésen részt venniük. Az összegyűjtendő kreditek száma 16, amelyből 4 kreditet önképzés keretében kell megszerezni.
1. Az általános továbbképzés központilag szervezett része
Az éves kreditszámból 4 kreditet – kötelező jelleggel – központi szervezésű továbbképzésen kell megszerezni, az itt szerzett kreditek, csak a tárgyévben érvényesíthetők.

2. Az általános továbbképzés nem központilag szervezett része
Az éves kreditszámból 8 kredit (65 év feletti, szüneteltető tagok esetében 4 kredit) kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg. Az általános továbbképzés – folyamatosan bővülő – kreditpontos előadásait a Kamara honlapján találja: http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes

3. Speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagok továbbképzése
A speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagoknak a központilag szervezett kötelező továbbképzésen megszerzendő 4 kreditpont mellett – a kötelezően teljesítendő 16 kreditponton belül – minősítésenként 2, de legfeljebb összesen 4 kreditpontot speciális minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett továbbképzésen kell megszerezniük.

4. Önképzés
Az összegyűjtendő 16 kreditből 4 kreditet önképzés keretében kell megszerezni. Az önképzés támogatása érdekében az oktatási bizottság nem kötelező jellegű ajánlást tesz közzé a kamara honlapján http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes
E-learning képzési forma keretében az éves kreditpontból legfeljebb 6 kreditpont szerezhető meg.
A folyamatosan bővülő, elfogadott e-learninges képzések listáját szintén a Kamara honlapján találja. Az általános továbbképzés központilag szervezett része nem teljesíthető e-learninges képzési formában.
A kredit naptári évre vonatkozik úgy, hogy a tárgyévben szerzett többletként gyűjtött kreditpontokból maximum 8 kredit a következő évre átvihető. A központi szervezésű általános továbbképzésen, valamint az önképzéssel megszerzett kreditek csak a tárgyévben érvényesíthetők.

A többletként gyűjtött kreditpontok csak a tárgyévet követő évben érvényesíthetők.
A kreditpontok megszerzésének határideje 2018. december 31.
A kreditek összegyűjtése a kamarai tag felelőssége.
A kamarai tag továbbképzését részletesen a kamara szakmai továbbképzési szabályzata szabályozza, mely szintén a Kamara weboldalán érhető el:
http://www.mkvk.hu/szabalyozas/szabalyzatok/tovabbkepzesi/tovabbkepzesiszabalyzat

MKVK Központi elérhetőségei
1063 Budapest, Szinyei Merse u 8.
1373 Budapest, 5. Pf.: 587.
Tel.: (06-1) 473-4500
Fax: (06-1) 473-4510
E-mail: mkvk@mkvk.hu

2018.01.15 Kreditpont-gyűjtés adótanácsadók, adószakértők, okl. adószakértők részére 2018
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők továbbképzésére vonatkozó jogszabályokat illetően:
a korábbi 26/2008. (VIII.30.) PM rendelet hatályát vesztette 2017. december 31-én. Helyébe 2018. január 1-től az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII.22.) NGM rendelet lépett.

A továbbképzés szabályai annyiban változtak, hogy míg korábban az ötéves időszakból három naptári évet érintően kellett teljesíteni a szükséges kreditpontokat, addig az új szabályok szerint ötéves időszakból négy naptári évet érintően kell teljesíteni a továbbképzést.

Továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentésének részletei elérhetők a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján: http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tovabbkepzesi-kotelezettseg-teljesitesenek-bejelentese

Folyamatosan zárul a regisztráltak részére biztosított 5 év!

Határidők:
A továbbképzési időszak időtartama 5 év, amely az engedély (igazolvány) kiállítási napjával kezdődik.
A következő továbbképzési időszak az előző továbbképzési időszak utolsó napját követően kezdődik.
Tehát a legfontosabb, hogy tudja, hogy mikor állították ki az engedélyét, mivel minden további kötelezettsége ehhez a dátumhoz kapcsolódik, nem naptári évektől függ.

A továbbképzések elvégzését, a kreditpontok megszerzését a továbbképzési időszak végét követő 30 napon belül kell igazolniuk a nyilvántartásban szereplőknek.
Ennek a bejelentési kötelezettségnek önállóan, felszólítás nélkül kell eleget tenni. Az igazolásokat nem lehet részleteiben, az adott továbbképzést követően benyújtani, kizárólag a továbbképzési időszak végén, egy alkalommal, összesítve teheti meg.

FIGYELEM!
A továbbképzési időszak alatt legalább 100 kreditpontot kell teljesíteni úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább 4 naptári évében részt vesz a Rendeletnek megfelelően lebonyolított továbbképzések valamelyikén.

Az NGM felé történő bejelentés kapcsán a nyilvántartásból való törlésre két esetben kerülhet sor:

• Ha a továbbképzési kötelezettségnek nem tesz eleget, vagyis nem gyűlik össze 5 év alatt a 100 kreditpont. Abban az esetben kérheti a névjegyzékbe való újbóli felvételt, ha részt vesz - a törlést követően - kreditpontos továbbképzéseken és az így összegyűjtött kreditpontok számával eléri a 100 pontos határt, és az igazolásokat csatolja az újbóli felvételi kérelemhez.

• Ha a bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget. Ekkor abban az esetben kérheti az engedély, illetve az igazolvány újbóli kiadását és a nyilvántartásba történő ismételt felvételét, ha teljesítette a visszavonást megelőző továbbképzési időszak minden megkezdett évre vonatkozó, rendelet szerinti továbbképzési kötelezettség arányos részét.

Letölthető információs anyagok, információ kérése (regisztráció, továbbképzés, végzettségek) a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján érhetők el:
https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tovabbkepzesi-kotelezettseg-teljesitesenek-bejelentese


Elérhetőségek:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Hétköznaponként 8-10 óra között a 06-1/795-6753 telefonszámon.

Egyéb időpontokban a szakkepzes@ngm.gov.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ funkciói megvalósítása érdekében. Weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához. Részletesebb információt és a cookiek kikapcsolásának lehetőségét cookie szabályzatunkban olvashatja.